FREZOWANIE

Jedną z najpopularniejszych usług, które oferujemy naszym klientom jest frezowanie.
Po mistrzowsku pracujemy także na frezarkach konwencjonalnych i sterownych numerycznie.
Nie bez przyczyny jesteśmy jedną z najlepszych firm frezerskich na Pomorzu.

I grupa:

 • powierzchnia robocza stołu 720x360mm;
 • maksymalne obciążenie stołu 500 kg;
 • maksymalne przesuwy stołu X550mm, Y410mm, Z510mm;
 • dokładność pozycjonowania +/- 0,005mm.

II grupa:

 • powierzchnia robocza stołu 1200x500mm;
 • maksymalne obciążenie stołu 500kg;
 • maksymalne przesuwy stołu X950mm, Y510mm, Z560mm;
 • dokładność pozycjonowania +/- 0,005mm;
 • stół obrotowy CNC (czwarta oś).

III grupa:

 • powierzchnia robocza stołu 1600x750mm;
 • maksymalne obciążenie stołu 1500kg;
 • maksymalne przesuwy stołu X1525mm, Y762mm, Z625mm;
 • dokładność pozycjonowania +/- 0,005mm;
 • stół obrotowy CNC (czwarta oś).

Frezarki konwencjonalne:

 • powierzchnia robocza stołu: 1300x320mm;
 • maksymalne przesuwy: X800mm, Y300mm, Z500mm.

Więcej na temat frezowania


Frezowanie
jest jednym z rodzajów ubytkowej, wiórowej  obróbki skrawaniem. Technologia frezowania służy  do uzyskania żądanego kształtu za pomocą narzędzia wieloostrzowego – freza – na maszynach – frezarkach , oraz na centrach obróbczych mających możliwość przeprowadzenia obróbki frezowania. W frezowaniu obracające się narzędzie wokół własnej osi obrotu, przesuwając się ruchem posuwowym, w wielu płaszczyznach, zdejmuje warstwę materiału na unieruchomionym półfabrykacie. Ruch główny w procesie frezowania to obracające się wokół własnej osi narzędzie i wszystkie zależności prędkości skrawania V[m/min], ilości obrotów wrzeciona na minutę, odnoszą się bezpośrednio do jego średnicy. Bryły obrabianych powierzchni zazwyczaj występują w postaci płaszczyzn i powierzchni walcowych o złożonych nieregularnych geometriach  i położeniach względem siebie. Podstawowym narzędziem stosowanym na frezarkach jest frez, czyli wieloostrzowe narzędzie tnące, skrawające, o centralnej osi obrotu, w którym ostrza są rozłożone symetrycznie do osi obrotu narzędzia, przeznaczone do obróbki powierzchni płaskich i nieregularnych. Oprócz frezów i jego pochodnych na maszynach z powodzeniem można stosować inne narzędzia, wiertła, jedno i wieloostrzowe wytaczadła, narzędzia do kształtowania powierzchni przy unieruchomionym wrzecionie i inne. Maszyny do frezowania, frezarki, podobnie jak inne maszyny z rodziny urządzeń do obróbki skrawaniem wraz z odpowiednio dobranym układem narzędziowym skutecznie realizują zadania w zakresach dokładności wymiarowej IT7 i IT6, z klasami chropowatości Ra 1,6 czy Ra 1,25, a jakość wykonanych detali wynika z prawidłowo dobranych wartości wynikających z prędkości. Tak zdefiniowaną technologię frezowania należy uznać za najprostszą, niewyczerpującą w całości zagadnienia.

Technologią frezowania można obrabiać wszystkie materiały które wykazują zdolność, podatność do skrawania. Jakość wykonanych detali jest uzależniona od prawidłowo dobranych parametrów wynikających z zależności prędkości skrawania, prędkości posuwu, grubości warstw skrawanych. W frezowaniu prawidłowa parametryzacja decyduje również o ekonomii frezowania, trwałości narzędzia,  zużycia oprzyrządowania obróbkowego i czasie prawidłowego użytkowania maszyn, na których realizowana jest technologia obróbki skrawaniem frezowania.

Podstawowe zabiegi realizowane na frezarkach:

dla powierzchni zewnętrznych, stemple; to frezowanie płaszczyzn o prostym i wielopłaszczyznowym kształcie, obróbka krawędzi, wykonywanie rowków, podcięć, planowania brył, kształtowania bocznych prostych i pochylonych ścian, frezowania gwintów zewnętrznych i innych zabiegów dla powierzchni zewnętrznych brył;

dla powierzchni wewnętrznych (kieszenie), to frezowanie wybrań w głąb materiału powierzchni tworzących bryły o dowolnym zarysie geometrycznym, prostych i pochylonych ścianach, precyzyjne kształtowanie dna kieszeni, wykonywanie rowków wewnętrznych, wykonywanie otworów od ich wiercenia przez wytaczanie, rozwiercanie do precyzyjnego profilowania, frezowanie gwintów wewnętrznych za pomocą frezów i narzędzi specjalnych do gwintowania wewnętrznego i wiele innych zabiegów dla powierzchni wewnętrznych brył.