Kontrola jakości

Celem nadrzędnym firmy RESTAL jest zapewnienie jak najwyższej jakości świadczonych usług, zgodnych z wymaganiami klienta oraz przestrzeganie wszystkich wymaganych norm. System Zarządzania Jakością wdrożony w firmie zapewnia kompleksowe podejście do jakości oraz optymalizacji produkcji. Poprzez stworzenie środowiska, w którym zarówno najwyższe kierownictwo jak i pracownicy produkcyjni dbają o jak najwyższą jakość produktów ilość błędów została zredukowana do minimum. Systematyczne kontrole pozwalają na standaryzację produkcji i natychmiastową reakcję na problemy związane z jakością. Kontrola jakości obejmuje każdy etap procesu produkcyjnego (od dostawy surowca do magazynu, kontroli końcowej i wysyłki do klienta), diagnozowanie gdzie występuje problem oraz wdrażanie kroków naprawczych eliminujących jego wystąpienie w przyszłości.

Każdy surowiec używany do produkcji posiada atest materiałowy 2.1 lub 3.1 oraz dodatkowo jest weryfikowany przez dział Kontroli Jakości.

Na każdy wykonany przez firmę RESTAL gotowy element wystawiane jest Świadectwo odbioru 2.1, 3.1 lub 3.2 wg normy PN-EN 10204:2006.

Dodatkowo, na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia Gwarancji na wykonywany element, a także trwałe oznakowanie elementu poprzez grawer.

Wszystkie urządzenia oraz narzędzia kontrolno-pomiarowe używane w procesie produkcji są systematycznie badane i posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE

Ponad 200 wzorcowanych narzędzi kontrolno-pomiarowych takich firm jak: TESA/Hexagon, Mitutoyo i Struers w tym:

– twardościomierz automatyczny:

– pomiary optyczne oraz głębokościowe,

               – pomiar twardości metodą HRC, HV, HB,

               – odczyt wielkości odcisku za pomocą kamery termowizyjnej

                – zapewnienie optymalnej powtarzalności, wydajności i precyzję

– wysokościomierze automatyczne zintegrowane z komputerem PC z granitowym stołem pomiarowym

– Profilografometr elektroniczny do pomiaru chropowatości powierzchni badający w Ra, Rz, Rq

– Zestaw trzypunktowych średnicówek elektronicznych o zakresie pomiaru 6-200 mm zintegrowane z komputerem PC,

 – Zestaw mikromierzy elektronicznych o zakresie pomiaru 0-100 mm zintegrowane z komputerem PC

– Przyrząd do pomiaru grubości powłok galwanicznych oraz malarskich